POLOŽAJNE OZNAKE

POLOŽAJNE OZNAKE v gasilski organizaciji

 

Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu.  Funkcijske oznake se nosijo na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme. V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva 

 

Častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kakdidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

castni_predsednik castni_poveljnik
Častni predsednik
Častni poveljnik

Funkcije v društvu

 

pionir-mladinec_cr desetar podpoveljnik_vodja_enot poveljnik_gas_drustva
Pionir, mladinec
Desetar
Podpoveljnik ali vodja enot PGD
Poveljnik PGD

 

clan_gas_drustva clan_uo_drugih_organov_pgd podpredsednik_tajnik_pgd predsednik_drustva
Član gasilskega društva
Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD
Podpredsednik ali tajnik PGD
 Predsednik PGD

Občinske funkcije

V primeru, da je neka občina v Sloveniji ustvarila skupno gasilsko zvezo z eno ali večimi občinami.

poveljnik_sektorja obcinski_podpoveljnik obcinski_poveljnik
Poveljnik sektorja
Občinski podpoveljnik
 Občinski poveljnik

Funkcije Gasilske zveze

clan_poveljstva_gz podpoveljnik_gas_zveze poveljnik_gas_zveze
Član poveljstva gasilske zveze
Podpoveljnik gasilske zveze
Poveljnik gasilske zveze

 

clan_predsedstva_gz_drugih_organov podpredsednik_tajnik_gz predsednik_gz
Član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov
Podredsednik ali tajnik gasilske zveze
Predsednik gasilske zveze

Funkcije Gasilske zveze Slovenije

 

regijski_poveljnik_pomocnik_poveljnika_gzs podpoveljnik_gzs poveljnik_gzs
Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS
Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije
Poveljnik gasilske zveze Slovenije

 

clan_predsedstva_gzs podpredsednik_gzs predsednik_gzs
Član predsedstva gasilske zveze Slovenije
Podpredsednik gasilske zveze Slovenije
Predsednik gasilske zveze Slovenije