OSTALI SIMBOLI IN OZNAKE

Simboli gasilstva

Logotip GZ Slovenije

Logo_GZS_250px


Gasilski znak

pgd-logo-2

Gasilski znak predstavlja gasilska čelada s prekrižano baklo in sekirico. Predpisan je v 3. členu Statuta Gasilske zveze Slovenije in pomeni osnovo pri razvoju simbolov in oznak naše gasilske organizacije. Je sestavni del skoraj vseh oznak in simbolov, ki jih uporabljamo v gasilski organizaciji. Spada med starejše oznake, ki smo jih podedovali od naših prednikov.


Gasilski grb

Gasilski_grb_poln

Gasilski grb so razvili po osamosvojitvi Slovenije. Uporablja se ga na gasilskih prireditvah v skladu s pravili gasilske službe.


Grb na kapi

znak_za_kapo-2

Tudi ta znak je nastal po osamosvojitvi Slovenije. Znak je v obliki elipse. Obdan je z vencem lipovih listov in zapolnjen s trobojnico iz slovenske zastave, na sredini znaka za kapo pa je gasilski znak. Znak se uporablja izključno za gasilska pokrivala.


Znak pripadnosti
 nasitek_pgd-5

Znak pripadnosti je našitek, kateri se nosi na rokavu gasilske uniforme. Na znaku je navedeno ime prostovoljnega gasilskega društva ter ime in grb občine. pod znakom je polkrožno  navedeno ime gasilske zveze.


Gasilska zastava

 
gasilska_zastava
 
 

Gasilska zastava je rdeče barve, v razmerju dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je gasilski grb, ki je postavljen pokončno na viseči zastavi. Gasilska zastava se lahko izobesi na gasilskih prireditvah in gasilskih objektih.


Tekmovalna zastava

tek-zastava-2-2

Tekmovalna zastava je modre barve v razmerju dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je državna tekmovalna značka, ki je postavljena pokončno na viseči zastavi. Tekmovalna zastava se uporablja na gasilskih tekmovanjih. Poznamo člansko in mladinsko tekmovalno zastavo. Članska zastava ima na sredini člansko državno tekmovalno značko, mladinska pa mladinsko tekmovalno značko z veliko črko »M«.


Nalepka “GASILEC”

nalepka_gasilec-2

Ta nalepka je namenjena gasilcem in se namesti na vetrobranska stekla v vozilih.


 Logotip društva

pgd_kuverta_mala-2-2

Ta logotip društva je nastal v letu 2012, sočasno z nastankom nove internetne strani. Obstaja več podvarijant logotipa, pač odvisno za kaj je namenjen (računi, vabila, kuverte,….) Logotip je plod domačega dela.


 Zaščitni znak društva

tabla_mala-2-2

Tudi ta znak je nastal v letu 2012. Želja je bila, da ostane v simbiozi z logotipom društva, zato smo za ozadje znaka obdržali osnovo logotipa. V sredini znaka je fotografija našega gasilca v položaju gašenja požara, pozneje še računalniško obdelana zaradi zmanjšanja podrobnosti. Tudi ta znak je domače izdelave, le pri dokončni obdelavi nam je pomagalo podjetje.


Zaščitni znak društva – našitek

novi_nasitek1-2

Je identičen normalnemu zaščitnemu znaku, s tem da je prirejen vezenini oz. našitku.