INTERVENCIJSKI TELOVNIKI

Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.

Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja (Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).

Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del
»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu.
Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot tehničnega vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako pripadniki, ki svoje delo opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če želimo, da s tem dosežemo določen namen.
 

Standard je potrjen s strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

Tukaj so prikazani telovniki, na koncu pa so datoteke za prenos – Tipizacije telovnikov

 

Tipizacija telovnikov / tehnične smernice

Tipizacija telovnikov / shematska priloga uporabe telovnikov