GASILSKI ČINI

OZNAKE ČINOV GZS

 

Pionirji, mladinci, pripravniki (to niso čini)

Pionir Mladinec Pripravnik


Stopnje operativnih činov

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).


Gasilec Gasilec I. stopnje  Gasilec II. stopnje
Nadaljevalni tečaj za gasilca opravi gasilec po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju, najkasneje pa v 2 letih.
Najmanj 7 let v činu gasilec, oziroma najmanj 1 leto v činu gasilec in opravljen en tečaj za specialnosti.
Najmanj 7 let v činu gasilec I. st., oziroma najmanj 3 leta v činu gasilec I. st. in opravljen en tečaj za specialnosti.

Višji gasilec Višji gasilec I. stopnje Višji gasilec II. stopnje
Tečaj za vodjo skupine lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za nadaljevalni tečaj za gasilca.
Najmanj 7 let v činu VG, oziroma najmanj 3 leta v činu VG in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.
Najmanj 5 let v činu VG I.

Nižji gasilski častnik Nižji gasilski častnik I. stopnje Nižji gasilski častnik II. stopnje
Tečaj za nižjega gasilskega častnika.
Najmanj 7 let v činu NGČ, oziroma najmanj 3 leta v činu NGČ in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.
Najmanj 7 let v činu NGČ I., oziroma najmanj 2 leti v činu NGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.

Gasilski častnik Gasilski častnik I. stopnje Gasilski častnik II. stopnje
Tečaj za vodjo enot lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za vodjo enote, ali najmanj VI. st splošne izobrazbe, ter 3 leta staža od izpita za gasilca.
Najmanj 7 let v činu GČ, oziroma najmanj
2 leti v činu GČ in tečaj za inštruktorja, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.
Najmanj 5 let v činu GČ I.


Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko. Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva. Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ). Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).


Višji gasilski
častnik
organizacijske
smeri
Višji gasilski
častnik
organizacijske
smeri I. stopnje
Višji gasilski
častnik
organizacijske
smeri II. stopnje
Tečaj za višjega strokovnega svetovalca Najmanj 5 let v činu VGČ ORG Najmanj 5 let v činu VGČ ORG I.stopnje

Visoki gasilski
častnik
organizacijske
smeri
Visoki gasilski
častnik
organizacijske
smeri I. stopnje
Visoki gasilski
častnik
organizacijske
smeri II. stopnje
Tečaj za visokega strokovnega delavca. Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG I. stopnje

Višji gasilski častnik
Višji gasilski častnik I. stopnje
Višji gasilski častnik II. stopnje
Tečaj za višjega gasilskega častnika.
Najmanj 5 let v činu VGČ, oziroma 3 leta v činu VGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZ.
Najmanj 5 let v činu VGČ I.

Visoki gasilski častnik
Visoki gasilski častnik I. stopnje
Visoki gasilski častnik II. stopnje
Tečaj za visokega gasilskega častnika.
Najmanj 5 let v činu VKGČ, oziroma 3 leta v činu VKGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.
Najmanj 5 let v činu VKGČ I., oziroma 3 leta v činu VKGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika GZS.