NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor 2018/2023

Nadzorni odbor PGD Apače spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor.

  • Zlatko Kregulj

  • Lea Prajndl
    Franc Senekovič