DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija 2018/2023

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

  • Bojan Lampe

  • Sabina Bračič
    Slavko Novina
  • Leopold Ščap
    Alojz Vučak