OPERATIVA

Poveljstvo PGD Apače je odgovorno za operativno delovanje društva, ki mora biti v skladu s Pravili gasilske službe. Sestavljajo ga poveljnik društva, namestnik poveljnika in pomočniki poveljnika za posamezna področja. Njihova naloga je, da skrbijo za operativne gasilce, opremo, vozni park, izobraževanjeusposabljanje  in  izvajanje  operativnih  nalog  ter  proučevanje  vzrokov požarov in analiziranje dela gasilske enote pri intervencijah.